top of page

Zo werkt het

Van kerndoelen, naar aanbodsdoelen, naar leerdoelen, naar lesdoelen. Alles verwerkt in uitgebreide keuzes voor beeldende lessen. Nieuwsgierig naar onze eigen ontwikkelde leerlijnen? 

Van Verbeelding naar Verbinding

Vanaf januari 2025!

Van Verbeelding naar Verbinding

Losse lessen om zelf makkelijk te integreren binnen jullie eigen programma!

Kies het thema en daarna je groep om een les te kiezen. De lessen zijn ondergebracht in verschillende leerdomeinen van EigenlijkWijs maar er zijn ook thema`s te vinden binnen de Wereld Oriëntatie en zelfs Beweeg- en BuitenLessen!

Alle lessen zijn, net zoals binnen de methode van Algemene Culturele Vorming, uitgeschreven vanuit de 4 fases van het procesgerichte didactiek!

(oriënteren - onderzoeken - uitvoeren - reflecteren)

Kinderen lezen buiten

Algemene Culturele Vorming

Vanaf september 2026

Snel . Overzichtelijk . Verantwoord

Kies de les die bij het moment past

Er is 1 vaste introductievideo waarin de kennisoverdracht plaatsvind die aansluit bij de aanbodsdoelen.

De lessen geven verschillende mogelijkheden in duur en opdracht. Alle lessen zijn uitgewerkt vanuit een filosofische onderzoeksvraag en de vier fases van het procesgerichte didactiek!

screenshot2.JPG

Not: How Smart is this Child, but How is this Child Smart? 

Howard Gardner

"Zo krijg je als leerkracht weer tijd voor het echte gesprek.."

doelen.JPG

Hoofdthema`s

Onze 4 doelen zijn ondergebracht in 5 wereldwijze thema`s 

Periode 1

De maakbare Wereld

Binnen het eerste hoofdthema stappen we in een boeiende reis door de tijd en onderzoeken we de fundamenten van onze moderne  samenleving. Deze periode belicht de cruciale aspecten van  communicatie, democratie, het ontstaan van deze concepten  en de verheven kracht van gesproken taal. Gedurende deze  meeslepende weken zullen we cruciale mijlpalen vieren en verkennen die ons begrip van de wereld om ons heen hebben  vormgegeven

Periode 2

De Wereld Over

Binnen het tweede hoofdthema  gaan we op  een reis door verschillende culturen,  gemeenschappen en rituelen die onze wereld rijk is. Deze  periode belicht zowel de unieke kenmerken van  verschillende samenlevingen als de individuen die binnen die gemeenschappen hun plaats vinden. We zullen belangrijke  dagen vieren en verkennen die onze culturele diversiteit en  rijkdom benadrukken.

Periode 3

Communicatie door de Tijd

Binnen het derde hoofdthema betreden we een rijke en intrigerende reis door de  geschiedenis van menselijke communicatie. Deze periode  staat in het teken van taal, schrift, communicatie, media,  kunst en cultuur. Gedurende deze boeiende weken, zullen we belangrijke dagen vieren en onderzoeken die ons begrip  van de evolutie van communicatie hebben gevormd en  verrijkt.

Periode 4

De maakbare Wereld

Binnen het vierde hoofdthema  worden we ondergedompeld in een seizoen van  lentekriebels, tolerantie, bezinning, rechten van mens en dier, kunst en cultuur, bewustwording en filosofie. Deze periode belooft een  kleurrijk palet aan ervaringen en vieringen, terwijl we stilstaan bij de vele belangrijke dagen die ons inspireren en vormen om  betrokken, bewuste wereldburgers te worden.

Periode 5

Onze Sporen

Binnen het vijfde hoofdthema stappen we  in een opwindende reis door een kalender vol belangrijke dagen  die ons laten nadenken over kunst, milieu, natuur, erfgoed, de  stem van jongeren en diversiteit in zowel mens als aarde.  Gedurende deze inspirerende weken zullen we belangrijke momenten vieren, verkennen en gedenken die onze samenleving en planeet hebben gevormd en blijven beïnvloeden. We leren bewust te worden over niet alleen de rol van onze samenleving, maar ook van het individu op de sporen die wij achter laten.

Domeinen

 Kerndoelen en Aanbodsdoelen vertaald in onze Eigenlijkwijze maatschappelijke domeinen

foto5.JPG

Wijs Leren

Zoveel mogelijk handvatten om te Leren Leren

Zelfregulatie

Zelfregulatie is de wijze waarop een leerling in interactie staat met zijn omgeving en zelfstandig en adequaat zijn doelen en handelen weet te sturen binnen een steeds veranderende leer- en leefomgeving.

Metacognitie

Metacognitie het vermogen om bewust na te kunnen denken over je eigen denkproces. Het denken over denken. Deze vaardigheid stelt ons in staat om tijdens het leren, vanuit helicopterview naar ons eigen leerproces te kijken, te analyseren, te begrijpen en waar nodig bij te sturen. Dit start natuurlijk met een activerende filosofische onderzoeksvraag.

Leerstrategieën 

Verbindend Leren

In ons leerproces gebruiken we diverse strategieën, zoals actief leren, reflectie en zelfevaluatie, binnen de procesgerichte didactiek. We maken ook gebruik van visuele hulpmiddelen en werkvormen zoals mindmapping en conceptkaarten om culturele inhoud boeiend en begrijpelijk te maken voor onze leerlingen.

Verbindend leren houdt in dat kennis wordt geïntegreerd door deze te verbinden met persoonlijke ervaringen uit de directe leefomgeving, en door gebruik te maken van relevante nationale en internationale thema's en verbindende domeinen waar niet alleen kennis, maar ook de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden centraal staat.

We hebben natuurlijk de ambitie om ooit de methode aan te kunnen bieden voor alle leerlingen van 2 tot en met 18 jaar. Hieronder vast een inkijkje in hoe dat eruit zou kunnen gaan zien:

Leerlijnen in het Kort

Peuteronderwijs

 • Burgerschap: Bevordering van elementaire sociale vaardigheden zoals delen en samen spelen.

 • Seksuele en Relationele Vorming: Het begrip van lichaamsdelen en grenzen op een eenvoudige manier.

 • Lijf Positiviteit: Het bevorderen van een positieve lichaamsbeeldcultuur.

 • Inclusie en Diversiteit: Introductie van eenvoudige concepten van diversiteit en acceptatie.

 • Cultureel Erfgoed: Kennismaking met basisbegrippen van lokale cultuur.

 • Natuur & Duurzaamheid: Basisinzicht in natuurlijke elementen en eenvoudige milieu gerelateerde activiteiten.

 • Geloof, Religie & Rituelen: Begrip van basisrituelen en feesten in verschillende culturen.

 • Media Wijsheid: Introductie van basisprincipes van mediagebruik en schermtijd.

Onderbouw PO

 • Burgerschap: Ontwikkeling van basiskennis over de samenleving en sociale omgangsvormen.

 • Seksuele en Relationele Vorming: Basiskennis over het eigen lichaam en persoonlijke grenzen.

 • Lijf Positiviteit: Stimuleren van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen.

 • Inclusie en Diversiteit: Begrip van eenvoudige diversiteitskwesties en acceptatie van verschillen.

 • Cultureel Erfgoed: Kennismaking met lokale cultuur en geschiedenis.

 • Natuur & Duurzaamheid: Basisbegrip van natuurlijke elementen en milieukwesties.

 • Geloof, Religie & Rituelen: Kennismaking met basisreligies en hun rituelen.

 • Media Wijsheid: Introductie van mediageletterdheid en veilig internetgebruik.

Middenbouw PO

 • Burgerschap: Verdieping van kennis over democratie en maatschappelijke waarden.

 • Seksuele en Relationele Vorming: Verdieping in begrip van relaties en puberteit.

 • Lijf Positiviteit: Voortzetting van positieve lichaamsbeeldcultuur en gezonde levensstijl.

 • Inclusie en Diversiteit: Bevordering van respect voor verschillen en gelijkwaardigheid.

 • Cultureel Erfgoed: Diepgaandere studie van lokale en nationale geschiedenis en cultuur.

 • Natuur & Duurzaamheid: Onderzoek naar milieuproblematiek en duurzaamheid.

 • Geloof, Religie & Rituelen: Verdieping in religieuze tradities en filosofische discussie.

 • Media Wijsheid: Kritische analyse van media en online invloeden.

Bovenbouw PO

 • Burgerschap: Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken en actief burgerschap.

 • Seksuele en Relationele Vorming: Diepgaande kennis over seksuele gezondheid en respectvolle relaties.

 • Lijf Positiviteit: Bevordering van positieve lichaamsbeelden en zelfvertrouwen.

 • Inclusie en Diversiteit: Discussie over sociale rechtvaardigheid en diversiteit op een dieper niveau.

 • Cultureel Erfgoed: Onderzoek naar culturele identiteit en internationale culturen.

 • Natuur & Duurzaamheid: Onderzoek naar mondiale duurzaamheidskwesties en milieuactivisme.

 • Geloof, Religie & Rituelen: Vergelijking van religieuze tradities en filosofische discussie.

 • Media Wijsheid: Media-analyse en bewustwording van online invloeden.

Brugklassen VO

 • Burgerschap: Toepassing van burgerschapsvaardigheden in de samenleving en politieke educatie.

 • Seksuele en Relationele Vorming: Geavanceerde kennis over seksuele gezondheid en relaties.

 • Lijf Positiviteit: Ondersteuning van positieve lichaamsbeelden en mentale gezondheid.

 • Inclusie en Diversiteit: Diepgaande discussie over inclusie en sociale rechtvaardigheid.

 • Cultureel Erfgoed: Voortzetting van onderzoek naar culturele identiteit en mondiale perspectieven.

 • Natuur & Duurzaamheid: Voortgezet onderzoek naar mondiale duurzaamheidsvraagstukken en milieubewustzijn.

 • Geloof, Religie & Rituelen: Diepgaande studie van religieuze en filosofische tradities.

 • Media Wijsheid: Kritische mediavaardigheden en digitale geletterdheid.

Bovenbouw VO en MBO

 • Burgerschap: Actieve betrokkenheid bij maatschappelijke en politieke vraagstukken.

 • Seksuele en Relationele Vorming: Geavanceerde kennis van seksuele gezondheid en genderkwesties.

 • Lijf Positiviteit: Bevordering van positieve lichaamsbeelden en geestelijke gezondheid.

 • Inclusie en Diversiteit: Diepgaande betrokkenheid bij inclusie en activisme voor sociale rechtvaardigheid.

 • Cultureel Erfgoed: Verdieping in culturele studies en identiteit.

 • Natuur & Duurzaamheid: Actieve deelname aan milieubewustzijn en duurzaamheidsprojecten.

 • Geloof, Religie & Rituelen: Geavanceerde studie van religie, filosofie en interreligieuze dialoog.

 • Media Wijsheid: Kritische media-analyse en digitale geletterdheid op expertniveau.

bannerxl.JPG
bottom of page