top of page

Wie zijn Wij

UitgeverWij is een educatieve uitgever die zich inzet voor een grote maatschappelijke uitdaging: 

Het vergroten van welzijnsgevoel van onze jongeren door handvatten te bieden vanuit een holistische kijk naar onderwijs en ontwikkeling vanuit de Algemene Culturele Vorming.

"Burgerschap is geen gekaderde competentie, Kunst en Cultuur zijn geen bijzaak, Natuur en Duurzaamheid zijn geen hippe leuzen en Persoonsvorming houdt niet op bij "ik"...

Algemene Culturele Vorming betreft alle sociale, maatschappelijke en wereldwijze thema`s die onze leerlingen nodig hebben om inzicht en handvatten te ontwikkelen om de wereld van nu (en straks) te kunnen vertalen..."

Timo Verkerk

CEO en Content Creator

Pien de Meijer

Oprichter, Creative director en Content Creator

bannerlinkedin_edited.jpg

Meer weten over Algemene Culturele Vorming?

Bezoek onze website EigenlijkWijzer. Dè Leeswijzer voor iedereen die zich verder wil verdiepen in de domeinen binnen Algemene Culturele Vorming, Kunstgeschiedenis of de tijdvakken. Of op zoek is naar mooie tijdlijnen, passende artikelen en nog veel meer!

Onze Missie

Het Nederlandse onderwijssysteem handvatten bieden voor het vergroten en ontwikkelen van het mentale welbevinden, veerkracht en zelfregulatie bij jongeren door middel van concrete verantwoorde burgerschapsvorming en beeldend onderwijs in een flexibele digitale leeromgeving.

mentaal.JPG

Verhogen van het mentaal welbevinden

Een positieve geestelijke gezondheid, bepaald door optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het goed weten om te gaan met de eigen emoties.

veerkracht.JPG

Verhogen van Veerkracht

Het vermogen van een individu om bedreigingen te overwinnen en om zich succesvol aan te passen aan situaties die de interne balans, het leven of de ontwikkeling bedreigen. Veerkracht geeft een stevige fundering wanneer de wereld onzeker wordt.

zelfregulatie.JPG

Verhogen van Zelfregulatie

Zelfregulatie is het vermogen om gedachten, gevoelens, executieve vaardigheden en gedrag te reguleren. Zelfregulatie helpt goede keuzes te maken en deze keuzes zelf of samen met anderen te realiseren, evalueren en verbeteren.

foto1.JPG

Onze Visie

Eigenlijkwijs zet zich in voor een samenleving waarin jongeren niet alleen academisch worden onderwezen, maar ook groeien in hun persoonlijke kracht, zelfwaardering, zelfacceptatie, tolerantie en kritisch denken. Dit bereiken we door de ontwikkeling van competente, veerkrachtige individuen die een positieve bijdrage leveren aan de wereld om hen heen.

Binnen deze visie gaan we verder dan het hier en nu. Het is een bron van motivatie en inspiratie die de verandering in de samenleving belichaamt die we willen bewerkstelligen. Het is een dynamisch kompas dat ons blijft leiden terwijl we ons aanpassen aan veranderende doelen. Hierin zijn we: 

Onderscheidend

Onze visie onderscheidt zich door het bevorderen van holistisch burgerschap. We streven naar een samenleving waarin jongeren niet alleen academisch worden onderwezen, maar ook groeien in hun persoonlijke kracht, zelfwaardering, zelfacceptatie, tolerantie en kritisch denken. We zetten ons in voor de ontwikkeling van competente, veerkrachtige individuen die een positieve bijdrage leveren aan de wereld om hen heen.

Flexibel en Creatief

Onze visie is flexibel en past zich aan de veranderende behoeften en doelstellingen aan. Terwijl we groeien en leren, evolueert onze visie mee. We omarmen nieuwe kansen, innovaties en inzichten en passen deze toe om onze missie te blijven vervullen.

Inspirerend

Onze visie is een bron van inspiratie, niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouders, opvoeders en scholen. We streven naar een wereld waarin jongeren vol vertrouwen in zichzelf en hun omgeving staan, waar ze hun eigen identiteit omarmen en openstaan voor diversiteit, waar ze kritisch nadenken en problemen oplossen, en waar ze hun persoonlijke groei omzetten in positieve actie.

Naar de Toekomst Gericht

Onze visie is een blik op de toekomst waarin holistisch burgerschap centraal staat. We streven ernaar jongeren voor te bereiden op een wereld die steeds complexer wordt, waarin ze niet alleen kunnen overleven, maar ook kunnen gedijen. We geloven dat onze aanpak zal bijdragen aan een meer inclusieve, empathische en tolerante samenleving.

Een methode voor ècht betekenisvol Burgerschap en Beeldend Onderwijs

"...Onze flexibele digitale lesmethode gaat uit van de passie en kwaliteiten van de leerkracht. We onderschrijven de opvoedende rol van de leerkracht en bieden hen een manier om kinderen te
ondersteunen in hun ontwikkeling in de breedste zin.

 

De methode biedt de leerkracht de mogelijkheid om in te springen op de behoefte en vragen van de klas terwijl ze het vertrouwen hebben kerndoel dekkend onderwijs te bieden. Door de doorlopende leerlijn zijn de schoolbrede thema’s te herkennen en klinken de domeinen door op het schoolplein, de aula en de keukentafel thuis..."​

Kinderen met capes
bottom of page