top of page

Domeinen

De Wereld van Klein naar Groot

11062b_957e79ea0e654e27a1d85d0c295f8fe0~mv2.jpg

Binnen de methode:  van Verbeelding naar verbinding zijn binnen al deze domeinen (en nog veel meer thema`s) verschillende beeldende lessen te vinden voor elke groep!

Binnen de methode van Algemene Culturele Vorming komen per hoofdthema (periode van vakantie tot vakantie), steeds vijf domeinen terug.

Vaardigheden in voorbeeld Filosofie

Peuteronderwijs

Filosofische Vaardigheden: Peuters aanmoedigen om nieuwsgierig te zijn door hen vragen te stellen zoals "Waarom is de lucht blauw?", "Waarom gaan de vogels fladderen?" en "Wat gebeurt er als we de zon een knuffel geven?"​

Oefeningen: Open gesprekken met peuters voeren en hen aanmoedigen om hun gedachten en verbeelding te delen. Bijvoorbeeld, "Wat denk jij dat er gebeurt als beren met dolfijnen kunnen praten?" of "Hoe zou het zijn als jij de koning of koningin van de speeltuin was?"

Onderbouw PO

Filosofische Vaardigheden: Kinderen leren vragen te stellen zoals "Waarom denk je dat dit gebeurt?", "Hoe weet je dat?" en "Wat gebeurt er als we anders handelen?"

Oefeningen: Groepsdiscussies in de klas organiseren over morele dilemma's, zoals "Is het altijd goed om de waarheid te vertellen?", "Zouden dieren moeten kunnen praten?" en "Wat betekent eerlijkheid voor jou?"

Middenbouw PO

Filosofische Vaardigheden: Kinderen leren argumenten op te stellen en te analyseren. Ze oefenen met het herkennen van verschillende perspectieven en standpunten.

Oefeningen: Discussiëren over ethische kwesties zoals "Moeten we altijd de waarheid vertellen, zelfs als het iemand verdriet doet?", "Wat is rechtvaardigheid?" en "Wat is jouw idee van vrijheid?"

Bovenbouw PO

Filosofische Vaardigheden: Kinderen ontwikkelen hun argumentatievaardigheden verder en beginnen te experimenteren met logische redenering en ethische theorieën.

 

​Oefeningen: Analyseren van filosofische teksten en deelnemen aan socratische dialogen over vragen als "Bestaat er een universele moraal?", "Wat is de aard van de waarheid?" en "Kunnen machines ooit denken?"

Brugklassen VO

Filosofische Vaardigheden: Diepgaande kennis over logisch redeneren, epistemologie en ethische theorieën. Leerlingen ontwikkelen de vaardigheden om complexe vragen en argumenten te begrijpen en te evalueren.

Oefeningen: Bestuderen van filosofische teksten en debatteren over complexe kwesties zoals "Kunnen we ooit echt zeker zijn van iets?", "Wat is de aard van rechtvaardigheid?" en "Zijn alle keuzes ethisch neutraal?"

Bovenbouw VO & MBO

Filosofische Vaardigheden: Geavanceerde studie van filosofie, inclusief metafysica, politieke filosofie en esthetiek. Leerlingen ontwikkelen analytisch denken en de vaardigheid om complexe filosofische discussies te voeren.

 

Oefeningen: Onderzoek van complexe filosofische ideeën en deelname aan debatten over existentiële vragen zoals "Bestaat er een god?", "Is er een objectieve waarheid?" en "Wat is de relatie tussen kunst en waarheid?"

bottom of page