top of page

Welkom bij EigenlijkWijs. De lesmethodes voor echt bewust Burgerschap en Kunstzinnige Oriëntatie binnen onze eigen ontwikkelde maatschappelijke leerdomeinen.

Keuze uit 2 licenties

Jongen met camera

Losse lessen die makkelijk te verbinden zijn!

Van Verbeelding naar Verbinding

Binnen de leerdomeinen van EigenlijkWijs, Wereld oriënterende thema`s en algemene thema`s zijn er losse beeldende lessen te gebruiken die makkelijk te combineren zijn.

Kerndoeldekkend binnen Kunstzinnige Oriëntatie!

€ 3,70
per leerling per jaar

Kinderen met capes

Alles voor elkaar!

Algemene Culturele Vorming

Een volledige online lesmethode voor alle groepen met duidelijke leerlijnen, leerdoelen en kennisvideo`s.  

Kerndoeldekkend binnen Kunstzinnige Oriëntatie èn Burgerschap!

€ 6,70
per leerling per jaar

We komen eraan!

We zijn vol in Ontwikkeling.. Houd ons in de gaten!

Hieronder een voorproefje van de methode Algemene Culturele Vorming

Dicht bij de Beleving

Binnen de hoofdthema`s van EigenlijkWijs vind je honderden inspirerende digitale lessen binnen verschillende maatschappelijke domeinen. Alle lessen zijn vanuit de procesgerichte didactiek opgezet en starten vanuit een filosofische onderzoeksvraag.

 

De lessen worden regelmatig vernieuwd. Zo blijven ze actueel voor alle aspecten binnen de Algemene Culturele Vorming voor alle leeftijden. 

Samenhang en thematisch werken krijgen met EigenlijkWijs makkelijk vorm in de hele school zonder dat de leerkracht zijn eigenaarschap in hoeft te leveren.

 

Alle aanbodsdoelen die ontwikkeld zijn door Tule voor Burgerschap (en meer) zijn ondergebracht in verschillende maatschappelijke domeinen.

Deze komen allemaal door het jaar heen, aansluitend aan de hoofdthema`s en passend binnen de leerlijn, aan bod.

Unieke Methode

Lessen met schoolbrede hoofdthema`s, maatschappelijke domeinen, volledig ontwikkelde leerlijnen èn werkend vanuit een Mindmap binnen Algemene Culturele Vorming.

wijs leren

In ons leerproces gebruiken we diverse strategieën vanuit de zelfregulatie, metacognitie en verbindend leren. 

Gebruiksgemak

De lessen zijn instap-klaar en direct te gebruiken op het digibord. Je bent weinig tijd kwijt aan het voorbereiden van je lessen. 

Kerndoeldekkend

De methode van algemene Culturele Vorming is volledig en Kerndoeldekkend binnen de nieuwe richtlijnen èn het aanvullend advies voor burgerschapsvorming. Nooit meer zoeken naar de verantwoording van de inhoud van je lessen!

foto4.JPG
Wijzer worden over EigenlijkWijs?

Wij. nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

3_edited_edited.png
bottom of page